Všeobecné obchodní podmínky


Poskytujeme vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Provozovatel hotelu Yard Resort, společnost Yard Resort Service s. r. o., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

• Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Yard Resort Service, s. r. o. se sídlem Ke Tvrzi 7, 250 72, Předboj, IČO 07897570, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 309465, adresa pro doručování elektronické pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonní číslo: +420 603 488 430

• Označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v objednávce, ubytovacím řádu a dalších dokumentech, které jsou uvedeny na webových stránkách www.yardresort.com.

• Cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je vygenerována v rámci objednávky (rezervace). Tato cena je konečná, s daní a poplatky. Cena doplňkových placených služeb je k dispozici na recepci.

• Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, prostřednictvím platební karty. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v ubytovacím řádu a ostatních dokumentech.

• Náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby.

• Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: adr.coi.cz

• Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

• V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

• Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika.

• Údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.